June Shin

Image of June Shin

June Shin

Teaching Associate
Guthrie 067

Education

UCLA (2021)